berget i Hole batbildelite 

 I 2011 ble noen av bildene på Berget merka med kritt, så de skulle bli lettere å se. Det er David Vogt ved Kulturhistorisk Museum i Oslo som har kritta opp. Krittet skulle forsvinne etter ei stund. Foto: Fylkesfotografen i Buskerud.

 

Et sted ved Tyrifjorden i Hole er det gamle berg-bilder på et berg. Berget står som en vegg opp fra fjorden.

 

En gård i Hole heter Berget. Gården ligger nær Tyrifjorden, mellom Utvika og Nes.


I Tyrifjorden like ved gården er det bratt berg. På det berget er det berg-bilder. Helle-ristinger, blir de også kalt. Det er bilder som er rissa inn i berget, eller hogd inn.


Bildene ved gården Berget er omtrent 3 000 år gamle. Da er de ganske gamle.


De som laga bildene, har streka, rissa, banka og hogd bildene inn i berget. Og bildene ble fine.

 

Du kan lese mer om helleristningene her

Velkommen til fortida

Her har vi samlet lokalhistorien for barn og unge. Denne siden er ikke skrevet for voksne, men voksne er også velkommen.

Brusfabrikk på Nordsiden

Innbyggere i Hønefoss i gamle dager

Copyright © 2014. All Rights Reserved.