Hagen

 

Hagen heter det mange steder. Ved Ullerål var det et sted som het Hagen, eller Hagan som folk sa.

 

Hagen, det vil si at det var en havnehage, ei eng der sauer og kuer og hester kunne gå på beite og finne gras.

 

I 1952 skjedde det noe spesielt i Hagan. Det ble bygd fem store hus der, med fire leiligheter i hvert hus. Det var Ringbo, altså Ringerike Boligbyggelag, som satte opp husa. Og dette var de første husa som Ringbo fikk bygd. Det ble folk glade for. For det var ikke nok hus til alle den gangen. Husa i Hagen ligger i Elling M. Solheims vei 1, 3, 5, 7 og 9.

 

Hagen
Hagen - husene er ringet inn med rødt. I bakgrunnen Ullerål skole. Foto: Frank Tverran.

 

Mer å lese:

Ringerike Boligbyggelag A/L : 50 års jubileumsberetning 1950 - 2000 (2000)

Se også artiklene om Ullerål og Ullerål skole

Copyright © 2014. All Rights Reserved.