Hjemmesiden til Stiftelsen Hringariki, som omfatter Veien Kulturminnepark med et av Østlandet største gravfelt, gjenoppbygget Langhus fra eldre jernalder og museum, Ringerikes Museum ved Norderhov gamle prestegård, samt Buskerud fylkesfotoarkiv.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.