Heftet Ringerike er et lokalhistorisk tidsskrift, som omfatter kommunene Hole og Ringerike. Det ble stiftet i 1921 og har som formål å «fremme interesse for, samle og formidle folkeminne og lokalhistorie med tilknytning til Ringerike.»

Copyright © 2014. All Rights Reserved.